تعرفه سایت استارتاپی

ساده
ساده

370 هزار تومان

بدون امنیت و سئو

 • هاست: 1 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 15 عدد
 • فرم‌ساز: بله - ساده
 • عضویت کاربر: خیر
 • اسلایدر: بله - ساده
 • صفحه ساز: بله - ساده
 • امنیت: خیر
 • بهینه سازی: خیر
 • پشتیبانی رایگان: خیر
 • تخفیف: خیر
انتخاب بسته
حرفه‌ای
حرفه‌ای

950 هزار تومان

امنیت و سئوی متوسط

 • هاست: 2 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 25 عدد
 • فرم‌ساز: بله - حرفه‌ای
 • عضویت کاربر: بله - حرفه‌ای
 • اسلایدر: بله - حرفه‌ای
 • صفحه ساز: بله - حرفه‌ای
 • امنیت: بله - مقدماتی
 • بهینه سازی: بله - مقدماتی
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: بله
انتخاب بسته
الو پلاس
الو پلاس

1.300 هزار تومان

امنیت و سئوی بالا

 • هاست: 2 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 40 عدد
 • فرم‌ساز: بله - حرفه‌ای
 • عضویت کاربر: بله - حرفه‌ای
 • اسلایدر: بله - حرفه‌ای
 • صفحه ساز: بله - حرفه‌ای
 • امنیت: بله - پیشرفته
 • بهینه سازی: بله - پیشرفته
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: بله
انتخاب بسته

هزینه سایت فروشگاهی

ساده
ساده

850 هزار تومان

بدون امنیت و سئو

 • هاست: 3 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا محصول: 20 عدد
 • فرم‌ساز: بله - حرفه‌ای
 • عضویت کاربر: بله
 • اسلایدر: بله - ساده
 • صفحه ساز: بله - ساده
 • امنیت: خیر
 • بهینه سازی: خیر
 • پشتیبانی رایگان: خیر
 • تخفیف: خیر
انتخاب بسته
حرفه‌ای
حرفه‌ای

950 هزار تومان

امنیت و سئوی متوسط

 • هاست: 3 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا محصول: 40 عدد
 • فرم‌ساز: بله - حرفه‌ای
 • عضویت کاربر: بله
 • اسلایدر: بله - حرفه‌ای
 • صفحه ساز: بله - حرفه‌ای
 • امنیت: بله - مقدماتی
 • بهینه سازی: بله - مقدماتی
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: خیر
انتخاب بسته
الو پلاس
الو پلاس

1.500 هزار تومان

امنیت و سئوی بالا

 • هاست: 3 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا محصول: 60 عدد
 • فرم‌ساز: بله - حرفه‌ای
 • عضویت کاربر: بله
 • اسلایدر: بله - حرفه‌ای
 • صفحه ساز: بله - حرفه‌ای
 • امنیت: بله - پیشرفته
 • بهینه سازی: بله - پیشرفته
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: بله
انتخاب بسته

قیمت سایت شخصی

ساده
ساده

300هزار تومان

بدون امنیت و سئو

 • هاست: 1 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 15 عدد
 • فرم‌ساز: بله - ساده
 • صفحه ساز: بله - ساده
 • امنیت: خیر
 • بهینه سازی: خیر
 • پشتیبانی رایگان: خیر
 • تخفیف: خیر
انتخاب بسته
حرفه‌ای
حرفه‌ای

750 هزار تومان

امنیت و سئوی متوسط

 • هاست: 1 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 25 عدد
 • فرم‌ساز: بله - حرفه‌ای
 • صفحه ساز: بله - حرفه‌ای
 • امنیت: بله - مقدماتی
 • بهینه سازی: بله - مقدماتی
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: بله
انتخاب بسته
الو پلاس
الو پلاس

1.100 هزار تومان

امنیت و سئوی بالا

 • هاست: 1 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 40 عدد
 • فرم‌ساز: بله - حرفه‌ای
 • صفحه ساز: بله - حرفه‌ای
 • امنیت: بله - پیشرفته
 • بهینه سازی: بله - پیشرفته
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: بله
انتخاب بسته

هزینه سایت خبری

ساده
ساده

330 هزار تومان

بدون امنیت و سئو

 • هاست: 2 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 25 عدد
 • فرم‌ساز: بله - ساده
 • صفحه ساز: بله - ساده
 • امنیت: خیر
 • بهینه سازی: خیر
 • پشتیبانی رایگان: خیر
 • تخفیف: خیر
انتخاب بسته
حرفه‌ای
حرفه‌ای

620 هزار تومان

امنیت و سئوی متوسط

 • هاست: 2 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 35 عدد
 • فرم‌ساز: بله - ساده
 • صفحه ساز: بله - ساده
 • امنیت: بله - مقدماتی
 • بهینه سازی: بله - مقدماتی
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: بله
انتخاب بسته
الو پلاس
الو پلاس

900 هزار تومان

امنیت و سئوی بالا

 • هاست: 2 گیگابایت - یکساله
 • مقاله یا خبر: 50 عدد
 • فرم‌ساز: بله - ساده
 • صفحه ساز: بله - ساده
 • امنیت: بله - پیشرفته
 • بهینه سازی: بله - پیشرفته
 • پشتیبانی رایگان: بله - 30 روز
 • تخفیف: بله
انتخاب بسته

درخواست سایت سفارشی دارم